Punt d’informació catastral

Els Punts d’Informació Cadastral són oficines autoritzades per la Direcció General del Cadastre en diferents Organitzacions Públiques i Institucions, fonamentalment en Ajuntaments, on els ciutadans poden accedir a la informació cadastral.

En els Punts d’Informació Cadastral vostè podrà obtenir els següents serveis:

  • Informació de caràcter general i particular d’immobles.
  • Notificació per compareixença en procediments cadastrals.
  • Servei de consulta lliure i certificació de dades cadastrals no protegides i de cartografia digital.
  • Servei de consulta i certificació electrònica per als titulars cadastrals de dades cadastrals protegides, relatiu als immobles de la seva titularitat.
  • Servei de certificació negativa de béns immobles o de la circumstància de no figurar com a titular cadastral, relativa al propi sol·licitant.

Adreça Punt Informació Catastral de Nules

C/Colon, 16 segona planta 12520 Nules (Castelló)