FOMENT D’OCUPACIÓ

1) Els programes de foment d’ocupació de la Generalitat Valenciana tenen com a objectiu promoure la generació d’ocupació en funció dels col·lectius als quals vagen dirigits. Aquestes subvencions són convocades per la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors productius, Treball i Comerç, a través de Labora (SERVEF) i és finançat pel Servei Públic d’Ocupació Estatal, i són els següents:

  • AVALEM JOVES PLUS (EMPUJU/EMCUJU)

Programa de Foment d’Ocupació per a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Menors de 30 anys amb titulació professional habilitant. Diplomat, grau, llicenciat universitari i tècnic superior de la Formació Professional específica, així com els títols oficialment reconeguts com a equivalents. El contracte que es realitza és contracte laboral en pràctiques o contracte laboral.  La duració està marcada per les bases que regulen la subvenció (12 mesos).

Aquest programa té per objectiu afavorir l’accés al mercat de treball de col·lectius vulnerables, els demandants d’ocupació dels quals tinguen un mínim de 30 anys, per a la realització d’obres d’interés general. La contractació es realitza a través d’un contracte d’obra o servei i la duració està determinada per la subvenció.

Contractació de persones inscrites com a demandants d’ocupació en Labora i tinguen la consideració d’aturats de llarga duració. A través d’aquest programa es contractaran aturats per un període de sis mesos.

  • TALLER DE EMPLEO

El programa de Tallers d’Ocupació es configura com un programa mixt d’ocupació i formació que té per objectiu millorar l’ocupabilitat de les persones aturades a les quals va dirigit, mitjançant la realització d’obres o serveis d’interés general i/o social que possibiliten l’alumnat/treballador la realització d’un treball efectiu mitjançant el contracte per a la formació i l’aprenentatge, que juntament amb la formació professional per a l’ocupació rebuda procure la seua qualificació professional i afavorisca la seua inserció laboral.

Les persones destinatàries d’aquest programa han de complir els requisits mínims següents: tindre 25 anys o més, i estar aturades.

ET FORMEM

Programa de subvencions que té per objectiu incentivar la contractació especialment per als col·lectius que tenen major dificultat en l’accés o permanència en l’ocupació, amb especial consideració a la situació de les persones amb diversitat funcional, de les persones en situació d’exclusió social. L’alumnat ha de ser major de 16 anys.

2 ) En el marc de col·laboració amb el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) executa el programa de foment següent:

  •  INEM CORPORACIONES (PARO AGRÍCOLA)

Aquest programa de foment d’ocupació destinada a pal·liar la desocupació agrícola estacional amb la finalitat de garantir als treballadors desocupats del règim agrari un complement de renda.

Com a requisit cal estar inscrit/a en Labora (SERVEF) com a aturat/a del Sistema Especial Agrari i acreditar la condició de treballador agrari.