Antena local de la Cambra de Comerç

Les antenes locals són delegacions de la Cambra en municipis allunyats de la seua seu per a acostar a les empreses, als emprenedors i als professionals del municipi tota l’oferta de serveis camerals.

Entre d’altres, l’Antena Local de Nules ofereix els serveis següents:

– Col·laboració en la gestió de l’Agència de Col·locació de l’Ajuntament de Nules.

– Assessorament en creació d’empreses (formes jurídiques, tràmits de constitució, ajudes, subvencions, fiscalitat, etc.)

– Assessorament comercial.

– Formació.

L’Antena Local de Nules es troba en la primera planta de l’edifici Natiu. L’horari d’atenció és dilluns i dijous de 9.00 a 14.00 h.

Contacta en nosaltres

Telf. contacto: 617 308 162